Logo
Ambio sikrer Equinor rent drikkevann

Ambio sikrer Equinor rent drikkevann

Ambio har signert en toårig rammeavtale for onshore- og offshore drikkevannstjenester og – rådgiving for Equinors senfaseenhet FLX. Den nye avtalen mellom Ambio Water og Equinor FLX gjelder perioden 1. februar 2022 til 31. desember 2023 og inkluderer ytterligere tre...

God Jul

God Jul

2021 går mot slutten og nok et år med korona er forbi. I år har vi vært bedre rustet i forbindelse med restriksjoner og tiltak som raskt endres, sammenlignet med fjoråret. Digitalt klasseromskurs har vist seg å være et godt alternativ når vi ikke kan møtes fysisk....

Drikkevannskurs for britisk sektor

Drikkevannskurs for britisk sektor

Endelig kan vi komme med nyheten av at vi har utviklet et web-basert drikkevannskurs for britisk sektor. Kursets innhold er basert på blant annet Oil&Gas UK, EU drinking water directive og WHO guidelines for drinking water quality. Dette er regelverk og krav som...

Analyseresultater fra laboratoriet

Analyseresultater fra laboratoriet

I et drikkevannsystem offshore utgjør bakterier en stor del av utfordringene. Bakterier kan gjøre oss syke og vi ønsker derfor ikke at de skal være til stede i systemet vårt. Det er ikke gjennomførbart å teste for alle bakterier som finnes. Derfor er noen bakterier plukket ut som indikatorer. Disse bakteriene indikerer en form for forurensning.

Fire måter å desinfisere drikkevannssystemet offshore

Fire måter å desinfisere drikkevannssystemet offshore

Desinfeksjon er en prosess hvor flesteparten eller alle mikroorganismer utslettes. Noen bakteriesporer vil likevel kunne overleve desinfeksjon. De vanligste måtene å desinfisere et offshore drikkevannssystem på er ved varmebehandling, ved bruk av kjemikalier som hypokloritt eller hydrogenperoksid eller ved UV-bestråling.

Drikkevannskurs og virus

Drikkevannskurs og virus

Vi i Ambio følger Helsedirektoratets anbefalinger om å begrense smitte.

I den nåværende situasjonen med Corona-virus er det uforsvarlig for oss å avholde ordinært klasseromskurs i en periode fremover. Neste klasseromskurs 24.-25. mars er avlyst. Informasjon sendes ut til alle påmeldte.