Utarbeiding og revidering av dokumentasjon

Vi har lang erfaring innen utarbeiding og revidering av dokumenter tilknyttet drikkevannsystem.

Vi kan tilby:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplaner
  • Drikkevannsmanualer
  • Drift- og operasjonsprosedyrer

Ifølge drikkevannforskriften og HMS-regelverket til Ptil skal alle vannverk, inkludert installasjoner som produserer drikkevann fra sjøvann, skal gjennomføre en risikovurdering i samsvar med NS-EN 15975-2. Styringsforskriften og rammeforskriften stiller også krav til risikostyring og beredskap.

 

Vi har vært involvert i en rekke risiko- og sårbarhetsanalyses for innretninger på norsk sektor. I forkant av offshoregjennomgangen går vi i gjennom alt av styrende dokumentasjon for drikkevannsystemet. En offshoregjennomgang blir vanligvis utført på to dager. Deretter starter arbeidet med å presentere sårbarhetene og forslag til tiltak. Dette diskuteres i sammen med kunden hvor vi også risikodrøfter alle uønskede hendelser. Vi jobber i henhold til Mattilsynets veileder og kan tilpasse risikomatrisen til selskapets interne krav.

 

Ta kontakt dersom du lurer på noe.