AMBIO AS

 

AMBIO Water har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien.

Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner.

Bjørn Tore Sundvor-Halleland

Avdelingsleder

bjornt@ambio.no

+47 994 09 710

Julie Vastveit

Rådgivende ingeniør

julie@ambio.no

+47 478 62 080

Marthe Nordal

Rådgivende ingeniør

marthe@ambio.no

+47 913 47 236 

Ingvild Gundersen

Rådgivende ingeniør

ingvild@ambio.no

+ 47 902 91 726

Daniel Olsen

Logistikk- og salgskoordinator

daniel@ambio.no

+47 410 82 736

Fabrikkveien 10
4033 Stavanger

Water: 91 34 89 53
Vakttelefon: 99 50 82 66
Epost: water@ambio.no

lang: en_US