AMBIO AS

 

AMBIO Water har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien.

Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner.

Bjørn Tore Sundvor-Halleland

Avdelingsleder

bjornt@ambio.no

+47 994 09 710

Sunniva Lundal Haaland

Rådgivende ingeniør

sunniva@ambio.no

+47 458 50 244

Daniel Olsen

Logistikk- og salgskoordinator

daniel@ambio.no

+47 410 82 736

Marthe Nordal

Rådgivende ingeniør

marthe@ambio.no

+47 913 47 236 

Stian Hellevik

Senior ingeniør

stian@ambio.no

+47 957 39 732

Fabrikkveien 10
4033 Stavanger

Telefon: 51 44 64 00
Vakttelefon: 99 50 82 66
Epost: water@ambio.no