AMBIO tilbyr kurs innen drikkevannsbehandling. Kurset er tilpasset både helse- og driftspersonell på offshore installasjoner og forsyningsbåter.

 

Klasseromskurs

2-dagers kurs avholdes i Ambio sine lokaler, Fabrikkveien 10, 4033 Stavanger. Det er gjesteparkering på framsiden og baksiden av bygget.

Digitalt klasseromskurs

Digitale klasseromskurs holdes over Teams. Pensumet består av det samme som på klasseromskurs, inkludert instruksjonsvideoer av analyseinstrument. Gjennom kurset er det flere gruppeoppgaver og gode muligheter for å diskutere med kursholdere og andre deltakere.

Kurset holdes over 2 dager på Teams.

E-læring

Nytt e-læringskurs ble lansert i januar 2020. Det er utviklet i samarbeid med Mediafarm og pedagoger fra Blå.

Kursets varighet er estimert til 4-5 timer og består av 6 moduler. Det er et interaktivt kurs basert på animasjoner og tekst som inkluderer studenten i form av case- og problemløsninger. Fullført kurs gir kursbevis som er gyldig i 4 år.

Finnes både på norsk og engelsk.

 

Kursets innhold:

»Drikkevann på offshore innretninger»

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med, drikkevann offshore kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Fullført kurs dokumenterer at kandidaten har gjennomgått kompetansegivende opplæring innen behandling av drikkevann offshore i henhold til HMS-regelverket for petroleumsindustrien, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger og Drikkevannsforskriften.

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter samt veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr lagt til grunn.

 

Basert på følgende lover, forskrifter og veiledere:

 • Drikkevannsforskriften
 • HMS-forskriftene
 • Forskrift om miljørettet helsevern
 • Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger
 • Veileder Vannrapport 128: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 5. utgave
 • Veileder Vannrapport 123: «Forebygging av legionellasmitte» 4. utgave
 • NORSOK P-002 system 53

 

Kurset inneholder følgende tema:

 1. Regelverk og forvaltning
 2. Styringssystem
 3. Vannkvalitet
 4. Krav til vannkvalitet og analyser
 5. Prøvetaking, tiltak ved overskridelser av grenseverdi og rapportering
 6. Utforming av drikkevannsanlegg
 7. Produksjon av drikkevann offshore
 8. Bunkring av drikkevann
 9. Vannbehandling
 10. Lagertanker
 11. Vannforsyningsnett
 12. Forebygging av Legionella
 13. Feilsøking