Desinfeksjon av ledningsnettet ved hjelp av høy konsentrasjon av hypokloritt

 

Denne metoden fjerner svært effektivt mikroorganismer og biofilm fra drikkevannsystemet. Kraftige restriksjoner på bruk av vannet må innføres under desinfeksjonsprosessen. Metoden er i henhold til anbefalingene fra Oil & Gas UK for nødbehandling av drikkevann ved funn av Legionella pneumophila og ved tarmbakterier.

 

Ved funn av Legionella pneumophila

Informasjon i forbindelse med legionella

Informer personell om at ingen må benytte seg av dusjer før desinfeksjonen er gjennomført. Vask ved hjelp av andre metoder er tillatt, og det er ikke farlig å drikkevannet.

Dusjhoder og slanger

Demonter dusjhoder og slanger og fjern avleiring og rust. Desinfiser ved hjelp av minst 50 ppm fritt klor i en time eller alternative desinfeksjonsmidler. Pakninger bør byttes.

 

Varmtvannsystemet

Sjekk at varmtvannstemperaturen i varmtvannsberederen ikke er delt inn i lag. Skru opp temperaturen til 70 °C og sirkuler vannet gjennom systemet. Spyl gjennom alle utløp i noen minutter for å få varmt vann ut i hele rørsystemet.

 

Biocid

Sørg for at det er enten 0.5 ppm fritt klor eller 17 ppm Oxyl-Pro Clean i alle tappepunkt helt frem til nødbehandlingen kan gjennomføres.

—–

Forberedelser til nødbehandling av drikkevannsystemet

Drikkevannsystemet blir satt helt ut av drift under behandlingen og det må da sørges for at det er nok tilgjengelig vann til drikke og matlaging i form av flaskevann. Informasjon må gis til alle om bord om at ingen må bruke vann fra systemet på noen som helst måte. Kaffemaskiner og drikkevannsdispensere må kobles fra.

 

Nødbehandling

Tilfør klor

Fyll en drikkevannstank med rent vann som inneholder 50 ppm fritt klor helt opp, slik at en får desinfisert innløpet og tak. La vann renne gjennom alle tappepunkt. Mål klorkonsentrasjonen ved tappepunktene lengst unna tanken. Konsentrasjonen skal være minst 30 ppm. Fyll tanken med mer klorholdig vann dersom det er behov.

 

La kloren virke

La det klorholdige vannet stå i systemet i 4 til 12 timer. Informer personell om at vannet ikke skal brukes eller drikkes.

 

Normalisering

Spyl gjennom systemet med rent vann fra en annen tank.

Ved funn av tarmbakterier

Gjør samme tiltak som ved funn av Legionella pneumophila, men sørg også for at vann som skal brukes til drikke eller matlaging kokes før bruk, inntil nødbehandlingen er gjennomført.

 

Etter nødbehandling

Alle filter i både kaldt- og varmtvannsystemet bør skiftes. Nødbehandling løser opp mye slam som kan tette filter og gi meget hurtig gjennvekst av bakterier. Systemet bør også gjennomgås med tanke på dødlegg. Definisjonen på et dødlegg er et rørstrekk med stillestående vann som er lengre enn 10 ganger rørdiameter.