Drikkevannsmanual

 

Vi i Ambio har lang erfaring innen drikkevann offshore. Vi har bistått mange kunder med utarbeiding av ulike dokumenter, herav blant annet drikkevannsmanualer. Rammeforskriften stiller krav til utarbeidelse av en drikkevannsmanual som suppleres av tegninger og vedlikeholdssystem.

 

Formålet med en drikkevannmanualer å gi retningslinjer og instruksjoner for hvordan man skal kontrollere og drifte drikkevannssystemet på for å oppfylle myndighetskrav og et selskap sine interne krav.

 

Målet er å sikre at en tilstrekkelig mengde drikkevann som er hygienisk trygt, klart og uten spesiell lukt, smak eller farge alltid vil være tilgjengelig.

En drikkevannsmanual bør i tillegg til generell informasjon som f. eks innholdsfortegnelse, referanser og sidetall, inneholde informasjon om følgende punkter:

  • Styring – ansvarsfordeling og opplæringsprogram, risiko og sårbarhetsanalyse, vedlikeholdsrutiner, kjemikaliesertifisering, beredskapsplaner og avviksbehandling
  • Vannproduksjon – tegninger og oversikt over sjøvannssystem samt utslipp, kjemikaliebruk, oversiktstegninger over produksjonsenhetene, konduktivitetskontroll
  • Bunkring – prosedyrer og journalføring
  • Alkaliseringsanlegg – oversiktstegninger, filtermateriale, prosedyrer for drift og vedlikehold
  • Kloreringsanlegg – oversiktstegninger, dosering, konsentrasjon, type klor, fritt klornivå mellom 0,1-0,5 mg/l etter bunkring
  • UV-anlegg – oversiktstegninger, typegodkjenning, maksimal desinfeksjonskapasitet ved dårligste aktuell vannkvalitet, stengeventil, alarm, drift og vedlikehold av anlegget
  • Drikkevannstanker – driftsrutiner, rengjøring og desinfeksjon, prosedyrer for påføring og herding av maling og belegg, rengjøring av tanker som varmtvannsberedere, trykktanker osv.
  • Vannforsyningsnettet – rengjøring og desinfeksjon, drift og vedlikehold av eventuelle trykktanker, tilkoblede systemer, tilbakeslagssikringer, drift og prosedyrer for å unngå stillestående vann, rutiner for temperaturkontroll
  • Loggføring av vannkvalitet – daglig logg, program for månedlig og årlige analyser, beskrivelse av måleinstrument, daglig logg for vannproduksjonen, feilsøkingsrutiner

 

Det er ingen fasit på hvordan en drikkevannsmanual skal være designet, men det viktigste er at det er et funksjonelt dokument personell faktisk har kjennskap til og som brukes aktivt.