Her kan du finne informasjon om ulike prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon av ledningsnett og drikkevannstanker, samt guider til hvordan man skal utarbeide ulike dokument i forbindelse med drikkevannssystemet.

 

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

 

 

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.