Vi kan bistå med testing av BA-ventiler i henhold til NS-EN 1717. Det stilles krav til at alle BA-ventiler må vedlikeholdes og testes jevnlig.

 

Her kan du lese mer om hvordan man funksjonstester en BA-ventil: https://drikkevann.ambio.no/hvordan-er-din-arbeidsplass-beskyttet-mot-forurensning-av-drikkevannet/