Analyseinstrumenter

Vi leverer enkle, robuste og brukervennlige analyseinstrumenter som brukes til analyser av drikkevann. Det er utarbeidet forenklede brukerveiledninger for alle instrumenter.

 

Det stilles krav til at det skal være utstyr tilgjengelig på offshoreinnretninger for å måle:

  • pH
  • Ledningsevne
  • Fritt og totalt klor
  • Fargetall