Alle våre vannbehandlingskjemikalier er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann.

AMBIO DES – 15 %

Høykonsentrert klor til desinfeksjon av drikkevannsystemer, godkjent for bruk i drikkevann.

 

Under finner du datablad til AMBIO DES 15%:

Datablad