Alle våre vannbehandlingsstoffer er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann.

AMBIO pH Control

  • Natriumsilikat, også kalt vannglass

 

Natriumsilikat virker korrosjonshemmende ved at det danner silikationer i vann. Silikationene kan binde seg til metallioner slik at oksidasjon av disse unngås. Silikationene reagerer også med korrosjonsprodukter (metalloksider) og/eller kalsium og danner løselige forbindelser slik at f.eks gammel rust fjernes.  Dette kan også danne en korrosjonsbeskyttende film av metall-silikat.

 

Vannglass inneholder også cirka 8 vektprosent natriumoksid, som i reaksjon med vann danner natronlut og hever pH og på den måten også beskytter rør mot korrosjon.

 

NB! Løsningen er sterkt basisk. Unngå øye- og hudkontakt og innånding av damp.

 

Under finner du datablad for AMBIO pH Control:

Datablad

Akdolit Magno-Dol CM

Akdolit Magno-Dol CM er et dolomittbasert filtermedie med knust korn. I filtreringsprosessen øker konsentrasjonen av kalsium-, magnesium- og hydrogenkarbonationer. Dette gir vannet bedre smak, øker pH og reduserer risiko for korrosjon. Det øker også vannets bufferevne noe som gir mer stabil pH over tid.

CO₂-dosering oppstrøms et mineralbasert alkaliseringsfilter vil gi bedre effekt av filtermassen.

Produktet er godkjent av Mattilsynet for Sibelco Nordic AS.

Akdolit Magno-Dol CM Sibelco Nordic AS 31.07.2019 Sentralt på vannverk og lokalt i bygninger/internt ledningsnett Legges som et filterlag i vannfilteret. Godkjent / Approved

 

Produktdatablad

Sikkerhetsdatablad

Leveres i sekker på 25 kg.