Tjenester i forhold til rådgivning

 

Vi kan tilby gode råd og foreslå tiltak til forbedring av drikkevannsystemer basert på vår kompetanse og lange erfaring.

 

Vi tilbyr rådgivning i forhold til:

  • Myndighetskrav
  • Valg av utstyr og prosess
  • Feilsøking og korrigerende tiltak ved avvikende vannkvalitet
  • Valg av analyseutstyr for bruk offshore
  • Bruk av kjemikalier i drikkevann

 

Ta kontakt dersom du lurer på noe.