NOXOL-550

Til vask og rensing av drikkevannsystemer. Spesielt egnet for fjerning av kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid.

NOXOL-550 er ekstremt effektivt til å fjerne og løse opp avleiring av kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid. Såpen virker ved at det reagerer med både karbonat- og hydroksiddelen av avleiringen og med kalsium- og magnesiumdelen. NOXOL-550 består av en mild, sur blanding av organiske løsninger som viser samme avleiringsløsende egenskaper som uorganiske syrer og sulfaminsyre.

 

Under finner du datablad for NOXOL-550:

Datablad

KIRASOL 318sc

Til vask og rensing av drikkevannsystemer. Spesielt egnet til fjerning av organisk forurensing som for eksempel aromatiske hydrokarboner, ikke-polare løsemidler, bensin, diesel og de fleste typer olje.

KIRASOL-318SC er et fantastiskt effektivt lavtskummende, industrielt rengjøringsmiddel og oljeemulgator som fjerner olje og lette hydrokarboner pluss eventuelle forurensninger fanget i oljen. Det løsner og sprer forurensing noe som forhindrer at det setter seg et annet sted i systemet. Dette gjør også at forurensing enkelt kan vaskes bort.

 

Under finner du datablad for KIRASOL 318 sc:

Datablad

Pureclean Power

Vannbasert miljøvennlig rengjøringsmiddel. En unik blanding av overflateaktive stoffer og «oljespisende»
naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann.
Mikrobene er ufarlige, ikke sykdomsfremkallende og naturlige. Fjerner oljeflekker og lukt samt oppbygging av
oljeslam i vann. Ideell for skrubbemaskiner og høytrykksspylere.

 

Under finner du datablad for Pureclean Power:

Datablad

Pureclean Tankcleaner

Et vannbasert rengjøringsprodukt som inneholder overflateaktive stoffer og naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann. Mikrobene er helt ufarlige.

Produktet er biologisk nedbrytbart og et miljømessig foretrukket industrielt rengjøringsmiddel. Produktet er ikke korroderende, inneholder ikke sitruskomponenter.

Produktet er et effektiv  universal rengjøringsprodukt som brukes til å fjerne organiske avleiringer i tanker og rør, fjerner oljeflekker og er en effektiv luktfjerner.  Produktet brukes til innvendig vask av drikkevannstanker på skip og oljeinstallasjoner.

Effektiv til generell vask av drikkevanntanker  eller  ved diesel søl i tanker som for eksempel i bobiler eller småbåter. Produktet fjerner skitt og ulike type avleiringer utenom uorganisk scale. Produktet fjerner biofilm.

Forskjellen på dette produktet og Pureclean Power er at Tankcleaner er varmebehandlet slik at kun enzymene er igjen, ikke bakteriene.

 

Under finner du datablad til Pureclean Tankcleaner:

Datablad

Yrkesvask

Et meget effektivt alkalisk rengjøringsmiddel for industri, marine og næringsmiddelindustrien. NMI Yrkesvask fjerner og løser effektiv opp smuss, fett og olje (animalsk- vegetabilsk) som ikke lar seg fjerne med andre produkter

NB! Er i utgangspunktet ikke egnet til bruk i drikkevannstanker eller -systemer.

 

Under finner du datablad til Yrkesvask:

Datablad