Om pH

Definisjonen på pH er den negative logaritmen av H+-ioner i en løsning, matematisk beskrevet som pH = -log [H+]. Verdier mellom 0 og 7 regnes som sure og verdier mellom 7 og 14 regnes som basiske. Måling av pH er avhengig av temperatur, det er derfor temperatur-sensor bygget inn i instrumentene vi anbefaler slik at de målte verdiene korrigeres automatisk ved ulike temperaturer.

 

pH 7+ DHS bærbar pH-måler

Dette instrumentet kan måle pH i vann fra pH-verdi 0,00-14,00. Kan også benyttes for å måle temperatur fra 0 til 100 °C. Instrumentet leveres i en praktisk koffert som inneholder pH buffer for kalibrering, samt oppbevaringsløsning for pH-elektroden. Instrumentet kan i utgangspunktet kalibreres med opp mot 13 punkter. Som regel er det godt nok med en to-punkts kalibreringskurve. Vi anbefaler da å kalibrere med buffer pH 7 og pH 10.

Måleren er vann- og støvtett.

Instrumentet er lett anvendelig og praktisk å bruke i felt. Når verdiene en måler stabiliserer seg vil man få frem en smilefjes-indikator  på skjermen som forteller når en kan lese av resultatet. Det samme gjelder under kalibrering.
——————

Tilleggsutstyr:

  • Buffer pH 7
  • Buffer pH 10
  • Oppbevaringsløsning til pH elektrode
pH Buffer 7,00
Artikkelnummer 100236
Volum  500 ml
Antall 1
Beskrivelse Kalibreringsbuffer for måling av pH
Dokumentasjon Datablad
pH Buffer 10,01
Artikkelnummer 100237
Volum 500 ml
Antall 1
Beskrivelse Kalibreringsbuffer for måling av pH
Dokumentasjon Datablad
pH elektrode oppbevaringsløsning
Artikkelnummer 100238
Volum 500 ml
Antall 1
Beskrivelse Oppbevaringsløsning for pH elektrode
Dokumentasjon Datablad