Vi tilbyr de viktigste kjemikalier til behandling av drikkevann som desinfisering, korrosjonskontroll og fjerning av fritt klor før omvendt osmoseanlegg. Vi tilbyr også kjemikalier for rengjøring av drikkevannstanker. Det er ikke lenger krav om at rengjøringskjemikalier er godkjent av Mattilsynet, men det kreves at det dokumenteres at det ikke er helseskadelige stoffer i vannet etter rengjøring. Våre vannbehandlings- og desinfeksjonskjemikalier er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevannsystemer.