• Vi tar vann- og dieselprøver og tilbyr alle typer analyser av drikkevann og diesel. Herunder standard analysepakker i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger
  • For fartøy og innretninger som ikke opererer i vårt nærmiljø har vi en løsning der vi sender ut en prøvekoffert. Prøvekofferten inneholder godkjente flasker og prosedyrer for prøvetaking slik at prøvetaking kan utføres av personell om bord. Vi organiserer transport for å sikre at prøvene kommer inn til oss innenfor gitte tidsfrister
  • Alle analyseresultater evalueres i forhold til regelverk og retningslinjer, vi anbefaler korrigerende tiltak ved eventuelle avvik
  • Utarbeidelse av analyseprogram i forhold til eventuelle avvik og myndighetskrav
  • Kvalitetskontroll av selskapets egne prosedyrer for prøvetaking og analyser
AMBIO har samarbeid med Eurofins Norge angående laboratorietjenester. Samarbeidet med Eurofins gjør at vi kan bistå kunder langs hele kysten av Norge i tillegg til utlandet. Samarbeidet gjør oss fleksible i forhold til analysetidsfrister og konkurransedyktige på pris.