Bruk vår klorkalkulator for å beregne riktig mengde klor.

Fritt klor er ustabilt og reagerer med organisk materiale. Vann fra land inneholder natulig mer organisk materiale sammenlignet med vann som produseres fra sjøvann, og vannet som bunkres vil dermed ha et høyere klorbehov. Erfaringsmessig ser vi at klorbehovet i vann som bunkres er tilnærmet dobbelt så høyt som ved egenprodusert vann. Beregningene under i klorkalkulatoren tar derfor høyde for dette.

Klorkalkulator

Et enkelt verktøy for bruk til beregning av mengde klor ved dosering under bunkring av drikkevann. I tillegg kan den brukes til å bestemme forhold mellom vann og konsentrert klor i doseringsbeholder.

Klordosering