Use this chlorine calculator to find the desired amount of chlorine. 

Klorkalkulator

Et enkelt verktøy for bruk til beregning av mengde klor ved dosering under bunkring av drikkevann. I tillegg kan den brukes til å bestemme forhold mellom vann og konsentrert klor i doseringsbeholder.

Klordosering