Alle våre vannbehandlingskjemikalier er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann.

AMBIO Natriumbisulfitt

Til bruk av fjerning av klor. Natriumbisulfitt er et kjemikalie som ofte brukes som et alternativ for å fjerne klor fra sjøvann og ferskvann et drikkevannssystem.  Det tar opp oksygen løst i vann og blir brukt som et middel mot korrosjon i vannbeholdere, jernrør og lignende.
AMBIO Sodium Bisulphite 20% er vurdert av Folkehelseinstituttet til å ikke være helseskadelig gjennom drikkevannet.
Under finner du datablad for AMBIO Natriumbisulfitt: