Fritt og totalt klor

Instrumentet kan benyttes til å måle fritt og totalt klor i drikkevann i måleområdet 0,02-8,0 mg/l.

Instrumentet leveres i en praktisk koffert som inneholder følgende:

  • Måleglass, high range (2 stk) og low range (3 stk)
  • Reagensposer for fritt og totalt klor (100 stk av hver)

 

Tilleggsutstyr: 

  • Reagensposer
  • Dispenser
  • Refill til dispenser
  • Ekstra måleglass

 

Vedlagt finner du brukermanual for instrumentet.

Brukermanual

AQUAfast free chlorine DPD powder AQ250 dispenser
Artikkelnummer: 100241
Antall: 1
Beskrivelse: Dispenser som brukes for å tilsette pulver for å måle fritt klor

 

AQUAfast free chlorine DPD powder refill for AQ250 1×250 tests
Artikkelnummer: 100246
Antall: 1 (250 tester)
Beskrivelse: Fritt klor refill til dispenser
Dokumentasjon:
Datablad

 

AQUAfast total chlorine DPD powder AQ250 dispenser
Artikkelnummer: 100244
Antall: 1
Beskrivelse: Dispenser som brukes for å tilsette pulver for å måle total klor

 

AQUAfast total chlorine DPD powder refill for AQ250 1×250 tests
Artikkelnummer: 100247
Antall: 1 (250 tester)
Beskrivelse: Total klor refill til dispenser
Dokumentasjon:
Datablad

 

Fritt klor reagens AC4P71 pulver (100 tester)
Artikkelnummer: 100209
Antall: 1 (100 tester)
Beskrivelse: Reagensposer til bruk ved måling av fritt klor (100 tester)
Dokumentasjon: Datablad

 

Total klor reagens AC4P72 pulver (100 tester)
Artikkelnummer: 100210
Antall: 1 (100 tester)
Beskrivelse: Reagensposer til bruk ved måling av total klor (100 tester)
Dokumentasjon: Datablad