Logo

Ambio Water har inngått rammeavtale med Tannhelse Rogaland

Ambio Water har signert en rammeavtale med Tannhelse Rogaland som skal sikre vannkvaliteten ved alle klinikkene deres, samt ivareta opplæringsbehov for nøkkelpersonell. – Et gjennombrudd, sier avdelingsleder i Ambio Water, Bjørn Tore Sundvor-Halleland.

Avtalen mellom Ambio Water og Tannhelse Rogaland har en varighet på to år fra september 2023, med opsjon på forlengelse på 1+1 år med de samme betingelsene.

Vi gleder oss til å samarbeide med Tannhelse Rogaland, hvor vi skal levere våre tjenester knyttet til rent vann som vi har utviklet gjennom mer enn 15 år i bransjen. Vi ser fram til å bidra til å sikre at det er trygt for alle å benytte seg av offentlige tannhelsetjenester, sier Bjørn Tore Sundvor-Halleland i Ambio Water.

Vann krever systematisk oppfølging

Rammeavtalen innebærer at Ambio Water håndterer all logistikken rundt henting og levering av vannprøver og all kontakt med de sertifiserte laboratoriene. I tillegg bistår Ambio Water med tolking av analyserapportene og rådgiving om tiltak basert på eventuelle funn. Gjennom kursing av nøkkelpersonell setter dessuten Ambio Water Tannhelse Rogaland selv i stand til å ta prøver av kritiske punkter i vannsystemene sine.

Det har aldri vært mer fokus på rent vann enn det er i dag, som en av vårt samfunns aller viktigste ressurser. For å sikre optimal vannkvalitet krever det systematisk oppfølging av vannforsyningen og tilhørende utstyr.

Når avtalen er i gang for fullt, betyr det kontinuerlig oppfølging av vannsystemene til 222 dentale enheter, fordelt på 35 klinikker fra Sauda i nord til Moi i sør. De dentale enhetene er tannlegestolen med tilhørende vannsystemer.

Lang erfaring med rent vann

Ambio Water har siden 2007 levert logistikk rundt prøvetaking og rådgivning knyttet til analyser av vannprøver, samt opplæring av personell som gjør at kundene selv kan ta ansvar for den daglige oppfølgingen av vannsystemene sine. Bare i løpet av de siste årene har Ambio Water hatt 3000 kursdeltakere enten digitalt eller som har vært innom kurslokalene i Stavanger. De aller fleste kommer fra offshoresektoren, der kravene til vannkvalitet er skyhøye.

For oss er avtalen med Tannhelse Rogaland et gjennombrudd på land. Vi ser dette som en bekreftelse på at vi er en pålitelig leverandør av tjenester knyttet til vann og vannbehandling og kursing av personell, som vi har gjort i mer enn 15 år. I det som har vært vårt hovedmarked offshore, er det ikke rom for å gjøre feil med drikkevannsforsyningen eller systemene som skal levere vann, ettersom forurenset vann kan få store konsekvenser for mennesker og produksjon offshore. Det har gitt oss en unik erfaring gjennom mange år, og vi ser fram til å levere tjenester med samme høye kvalitet også til kunder i ulike sektorer på land, sier avdelingsleder Bjørn Tore Sundvor-Halleland.