Logo

God jul og godt nytt år

Enda et nytt år går mot slutten og vi mimrer tilbake til et svært innholdsrikt 2022

Dette året har vi vært travelt opptatt med spennende prosjekter, møtt mange forskjellige mennesker, holdt drikkevannskurs og deltatt på ulike sosiale arrangementer. I tillegg til å holde drikkevannskurs fysisk og digitalt har vi også jobbet med å oppgradere webkurset vårt som vi tilbyr våre kunder.

Ambio Water har også fått to nye ansatte i løpet av høsten, som har funnet seg godt til rette i avdelingen vår. Nå ser vi fremover mot et nytt og friskt år. Vi gleder oss til å møte enda flere mennesker, både på kurs og offshore i 2023.

I år har avdelingen vår vært på den kreative siden og laget «Ambio Oil» plattform. Denne er bygd i pepperkake, komplett med livbåter, helikopter og bunkringsslange.

Vi ønsker med dette å takke alle samarbeidspartnere, leverandører og kunder for samarbeidet i året som var, og ønsker dere alle det beste for det nye året som kommer.

Riktig god jul og godt nytt år fra alle oss i Ambio Water

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering og sikrer optimal vannkvalitet i installasjoner på land og til sjøs. Selskapet har vært involvert i nesten alle innretninger på norsk sokkel og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, prosedyrer for vannbehandling og er rådgivende innen design av drikkevannsanlegg. Ambio Water tilbyr også fysiske og digitale kurs og laboratorietjenester.