Logo

Equinor signerer avtale med Ambio Water om drikkevannskurs

Equinor har signert rammeavtale med Ambio Water om fysiske og digitale kurs i håndtering av drikkevann offshore. Avtalen ble signert i Q3 2023 og gjelder for 5 år med opsjon for forlengelse i 2+2+1 år.

– Etter kurset skal deltakerne ha kompetansen det kreves for å håndtere fremstilling og behandling av drikkevann offshore, opplyser avdelingsleder Bjørn Tore Sundvor-Halleland.

Equinor har vært med på hele reisen, og vi er veldig glade for å kunne videreføre et allerede veletablert samarbeid om kursing av personell med ansvar for drikkevannsystemer. Offshoreselskapene anerkjenner ferskvannssystemene på sokkelen som kritiske for operasjonene sine, noe blant annet Equinor viser at de tar på alvor gjennom å sende opp mot 200 personer på fysisk kurs hos Ambio Water hvert eneste år.

– I tillegg til at det samme antallet får ta e-læringskurset vårt som repetisjonskurs, tilføyer Sundvor-Halleland.

Kompetanseheving og erfaringsoverføring

Kursholderne hos Ambio Water er kunnskapsrike rådgivere som har gode, pedagogiske evner, inngående kjennskap til lover og forskrifter på området samt erfaring fra risikovurdering knyttet til drikkevannssystemer on- og offshore. Både de fysiske og digitale kursene vil alltid være oppdatert på den nyeste drikkevannsteknologien og ikke minst på det siste innen lover og regler. Drikkevannskurset er tilpasset alt personell med et ansvar knyttet til håndtering av ulike operasjoner på drikkevannsystemet.

De fysiske drikkevannskursene har alt fra 10-22 deltakere over to dager og er i tillegg en arena for samtale og diskusjon rundt felles problemstillinger som oppstår om bord. Kursdeltakerne får også prøve seg på prøvetakingsutstyr og analyseinstrumenter. Repetisjonskurset etter fire år tar de fleste som e-læringskurs.

– Vi opplever at kursdeltakerne setter stor pris på muligheten til å diskutere lokale problemer rundt drikkevannsystemene offshore, og det er fint at det kan være åpenhet om hva som fungerer eller ikke fungerer ute på de ulike innretningene, sier rådgivende ingeniør Ingvild Gundersen.

Etter å ha gjennomført kurset i drikkevann, vil kursdeltakerne ha kompetanse til å beskrive hvordan systemer, produksjon og forsyning av vann henger sammen. I tillegg skal de forstå hvilke risikofaktorer drikkevannsystemene er utsatt for og konsekvensene av feil. De vil også kunne ta ansvar for vannkvaliteten ombord ved å ta prøver og gjøre enkle analyser av viktige parametere, og bidra til at drikkevannsforskriften etterleves.

Mangel på drikkevann kan gi konsekvenser

Drikkevannssystemer er kritisk infrastruktur uansett hvor de befinner seg. På offshoreinnretninger er systemene mer kompakte og kompliserte, samtidig som tilgangen til reservedeler og nytt ferskvann kan være begrenset. Konsekvensene ved forurensing av drikkevannet kan bli store. I tillegg til opplæring av personell offshore innen drikkevannssystemer, har offshore serviceoppdrag vært Ambio Water sin kjernevirksomhet siden starten for rundt 15 år siden.

– Vi setter ekstra stor pris på kunder som Equinor, som kommer tilbake år etter år. Det tolker vi som at de er tilfredse med den kvaliteten vi leverer på kursene, men også på det arbeidet vi gjør offshore. Vi ser fram til å se ansatte fra Equinor på kurs i våre lokaler på Forus også i årene som kommer, sier Bjørn Tore Sundvor-Halleland

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering og sikrer optimal vannkvalitet i installasjoner på land og til sjøs. Selskapet har vært involvert i nesten alle innretninger på norsk sokkel og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, prosedyrer for vannbehandling og er rådgivende innen design av drikkevannsanlegg. Ambio Water tilbyr også fysiske og digitale kurs og laboratorietjenester.