Logo

Drikkevannskurs for britisk sektor

Endelig kan vi komme med nyheten av at vi har utviklet et web-basert drikkevannskurs for britisk sektor. Kursets innhold er basert på blant annet Oil&Gas UK, EU drinking water directive og WHO guidelines for drinking water quality. Dette er regelverk og krav som gjelder på britiske offshore sektoren.

 

I offshoreindustrien er det viktig å levere nok, godt og trygt drikkevann for at vi skal unngå sykdom. Dette kurset håper vi kan øke fokuset på god og sikker vannbehandling på britisk sektor. Kompetanse for det en jobber med er viktig for å kunne sikre god vannkvalitet til enhver tid.

 

Kurset starter med regelverk og styringssystem som er en veldig viktig del. Deretter går det innom vannkvalitet og teori om hva som kan forringe vannkvaliteten, hvor vi også har fokus på Legionella. Deretter følger vi vannet – fra produksjon, via forskjellige behandlingstrinn, til lagertanker og drift av disse og gjennom distribusjonsnettet frem til forbruker.

 

Kurset er rettet mot alle som har ansvarsområder innen drikkevann offshore. Målet er å øke læringsutbyttet til de som skal ta det.

 

Vi i Ambio har jobbet med drikkevann offshore i over 20 år, og det er dette vi brenner for!

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.