Høstens kursplan med ekstra klasseromskurs

Høstens kursplan med ekstra klasseromskurs

Ambio sikrer Equinor rent drikkevann

Ambio sikrer Equinor rent drikkevann

God Jul

God Jul

Hvordan er din arbeidsplass beskyttet mot forurensning av drikkevannet?

Hvordan er din arbeidsplass beskyttet mot forurensning av drikkevannet?

Drikkevannskurs for britisk sektor

Drikkevannskurs for britisk sektor

Vil sette studentene på (vann)prøve!

Vil sette studentene på (vann)prøve!

Gladnyhet! Vi starter med klasseromskurs igjen.

Gladnyhet! Vi starter med klasseromskurs igjen.

Trives koronavirus i drikkevann?

Trives koronavirus i drikkevann?

På kursene våre den siste måneden har stadig flere spurt om de skal ta noen korona-forholdsregler i forbindelse med drikkevannsystemet.

Analyseresultater fra laboratoriet

Analyseresultater fra laboratoriet

I et drikkevannsystem offshore utgjør bakterier en stor del av utfordringene. Bakterier kan gjøre oss syke og vi ønsker derfor ikke at de skal være til stede i systemet vårt. Det er ikke gjennomførbart å teste for alle bakterier som finnes. Derfor er noen bakterier plukket ut som indikatorer. Disse bakteriene indikerer en form for forurensning.

Fire måter å desinfisere drikkevannssystemet offshore

Fire måter å desinfisere drikkevannssystemet offshore

Desinfeksjon er en prosess hvor flesteparten eller alle mikroorganismer utslettes. Noen bakteriesporer vil likevel kunne overleve desinfeksjon. De vanligste måtene å desinfisere et offshore drikkevannssystem på er ved varmebehandling, ved bruk av kjemikalier som hypokloritt eller hydrogenperoksid eller ved UV-bestråling.