Logo

Ambio sikrer Equinor rent drikkevann

Ambio har signert en toårig rammeavtale for onshore- og offshore drikkevannstjenester og – rådgiving for Equinors senfaseenhet FLX.

Den nye avtalen mellom Ambio Water og Equinor FLX gjelder perioden 1. februar 2022 til 31. desember 2023 og inkluderer ytterligere tre ettårsopsjoner.

– Vi har samarbeidet med Equinor i en årrekke og setter pris på at energiselskapet viser oss tillitt nok en gang. Avtalen gir Equinor tilgang på tjenester som vil sikre trygg drikkevannsforsyning til deres modne offshoreinstallasjoner, sier avdelingsleder Bjørn Tore Sundvor-Halleland.

FLX er et nytt forretningsområde i Equinor for senfaseinstallasjoner som skal gi sikker, forenklet og kostnadseffektiv drift av modne felt gjennom nye måter å jobbe på.

Onshore skal Ambio Water være en teknisk rådgiver for installasjonene, og bidra til at de har tilstrekkelige hygieniske barrierer, god vannkvalitet, tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse og et drift- og vedlikeholdsprogram som etterlever regler og standarder. Ambio Water skal også bistå med rådgiving i modifikasjonsprosjekter, risiko- og sårbarhetsanalyser og oppfølging og håndtering av dokumentasjon.

Offshore skal Ambio Water gjennomføre verifikasjon av drikkevannssystemer, dokumentasjon og kompetanse ved FLX-installasjoner annen hvert år.

– Drikkevann er en helt uunværlig ressurs og må håndteres forsvarlig etter gjeldende nasjonale og internasjonale standarder. Her viser Equinor at de tar drikkevann på alvor, og gjennom avtalen kan Ambio Water bidra til å sikre at systemer, utstyr og infrastruktur og kompetanse er tilstrekkelig for å gi kontinuerlig tilgang på friskt og rent vann, sier Sundvor-Halleland.

I løpet av de siste tre årene har Ambio Water gjennomført omfattende kursing av Equinor-personell i drikkevannshåndtering. Så langt har Ambio Water gitt over 700 Equinor-ansatte opplæring hvordan en får nok, godt og sikkert drikkevann offshore.

Ambio Water har i løpet av de siste 15 årene også utført en rekke ulike oppdrag for Equinor, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyser, løsninger for fjerning av bromat og generell rådgivning ved avvikende vannkvalitet. 

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering og sikrer optimal vannkvalitet i installasjoner på land og til sjøs. Selskapet har vært involvert i nesten alle innretninger på norsk sokkel og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, prosedyrer for vannbehandling og er rådgivende innen design av drikkevannsanlegg. Ambio Water tilbyr også fysiske og digitale kurs og laboratorietjenester.