Logo

Vi oppgraderer webkurset vårt!

I samarbeid med Mediafarm er vi godt i gang med å oppgradere webkurset vårt med nye animasjoner og flere nyttige oppgaver rundt drikkevann offshore.

Oppgraderingen skjer etter ønske om å forbedre kurset vårt om drikkevann på offshore innretninger. Kurset gir den kompetansen som kreves for å jobbe med drikkevannsystemer, og er et digitalt læringskurs tilvarende klasseromskursene vi også holder.

Mediafarm vil ha en sentral del i oppgraderingen ved å skreddersy løsninger på animasjoner og designet av webkurset. Med god kompetanse på teknologi og med et kreativt blikk er allerede flere dyktige mennesker godt i gang med nyskapende løsninger. På denne måten vil vi kunne tilby størst mulig læringsutbytte for våre kunder.

 

Vi benytter også anledningen til å introdusere vår nye ansatt i Ambio Water, Julie Vastveit. Hun har utdanning innen miljøteknologi og erfaring fra laboratoriet. Julie er allerede godt i gang med opplæring og ser frem til å jobbe med oppgaver tilknyttet drikkevann offshore fremover.

Visste du at kursdatoene for våren 2023 allerede ligger ute? Trykk HER for å melde deg på klasseromskurs. Vi har også et digitalt klasseromskurs over Teams tilgjengelig dersom fysisk kurs ikke passer for deg.

Julie Vastveit, nyansatt i Ambio. 

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering og sikrer optimal vannkvalitet i installasjoner på land og til sjøs. Selskapet har vært involvert i nesten alle innretninger på norsk sokkel og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, prosedyrer for vannbehandling og er rådgivende innen design av drikkevannsanlegg. Ambio Water tilbyr også fysiske og digitale kurs og laboratorietjenester.