Systemutvikling

​Går du og drømmer om et system? La oss ta en idemyldring!

Vil du ha utviklet, eller oppgradert et gammelt system til en moderne skybasert web-tjeneste som fungerer på alle plattformer – da trenger du først noen å diskutere med.

Vi tar gjerne en uformell prat!


Siden 2001 har vi utviklet applikasjoner i mange ulike teknologier og det har skjedd en stor utvikling i utvalget av plattformer og program bilbliotek som tilbys.

Følgende teknologier er brukt mest de siste årene:

HTML/CSS/Javascript
PHP
Vue
Java
WordPress
SQL-databser (MySQL)
Sky-plattformer (GCP, Firebase etc.)