AMBIO avdelinger bemanning drikkevann programvare.

AMBIO AS er et selskap i Stavanger bestående av av avdelingene Bemanning, Drikkevann og Programvare.

AMBIO Bemanning tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner og rekruttering av ledere, mellomledere, spesialister og nøkkelmedarbeidere til faste- og engasjementsstillinger innen offentlig og privat næringsliv.

AMBIO Drikkevann tilbyr tjenester til on- og offshore industri. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, tilbyr kurs i drikkevannsbehandling, samt laboratorietjenester gjennom vår samarbeidspartner. Gjennom de senere år har vi bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore. Vi bistår i planleggingsfasen av nye drikkevannsanlegg, ved feilsøking og som rådgivere i forhold til myndighetskrav.

AMBIO Programvare er et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider, Google Cloud løsninger og G Suite. Vi har programmert web applikasjoner for Google Cloud Platform siden 2010. Vi har levert enkle og avanserte software-system for ulike bedrifter/bransjer basert på denne teknologien. EL-PROFFEN kjede-portal for ca 175 medlemsbedrifter med egne nettsted for medlemmene. Flere konsert- / kulturhus i Norge benytter vår hjemmesider i WordPress for enkel integrasjon mot ulike billettsystem. Se også regions-portalen bryne.no, der alle lag og organisasjoner er innholdsleverandører. LMS systemet TENTO, brukes daglig av ECURA sine ansatte og innleid personell. I offshore markedet selger AMBIO Drikkevann online kurs levert av TENTO.

AMBIO avdelinger bemanning drikkevann programvare.