Desinfeksjon av ledningsnettet ved hjelp av OXYL-PRO CLEAN

Denne metoden fjerner svært effektivt mikroorganismer og biofilm fra drikkevannsystemet. Kraftige restriksjoner på bruk av vannet må innføres under desinfeksjonsprosessen. Effektivt mot Legionella.

 

Forberedelser

Drikkevannsystemet blir satt helt ut av drift under behandlingen og det må da sørges for at det er nok tilgjengelig vann til drikke og matlaging i form av flaskevann. Informasjon må gis til alle om bord om at ingen må bruke vann fra systemet på noen som helst måte. Kaffemaskiner og drikkevannsdispensere må kobles fra.

 

En drikkevannstank tømmes helt før 10 m3 med rent vann og 96 kg OXYL-PRO CLEAN tilsettes. Det er viktig å ha i bakhodet at det skal være 10 m3 tilgjengelig. Det betyr at det avhengig av hvordan utløpet er hevet i tanken kanskje må tilsettes mer for å veie opp for restvolumet som ikke kan pumpes ut. Tilsett 9.6 kg OXYL-PRO CLEAN per ekstra m3.

Desinfeksjon av rørsystemet

Start med å spyle varmt vann fra det tappepunktet som ligger lengst fra tanken. Spyl helt til du oppnår 3 500 ppm. Spyl deretter med kaldt vann til du oppnår 3 500 ppm. Når du har bekreftet tilstrekkelig konsentrasjon stenges kranen og begynn å spyl alle øvrige punkt bakover mot tanken til du oppnår tilstrekkelig konsentrasjon i hvert punkt. Spyl med blanding av varmt og kaldt vann.

 

Når alle kraner og dusjer viser 3 500 ppm stenges tappepunkt.

 

Etter en halv time sjekkes det første tappepunktet. Har konsentrasjonen falt under 1 000 ppm spyles tappepunktet til tilstrekkelig konsentrasjon er gjenoppnådd. Øvrige tappepunkt spyles i 10 sekunder.

 

Biofilm vil nå ha løst seg opp og kan begynne å komme ut. Det er derfor lurt å skru av siler og dusjhoder.

 

Etter ytterligere en halv time startes gjennomspyling av systemet. Alle tappepunkt skal da spyles til alt slam er kommet ut av rørene.