Logo

Trives koronavirus i drikkevann?

Oppdatert 30.03.2020

På kursene våre den siste måneden har stadig flere spurt om de skal ta noen korona-forholdsregler i forbindelse med drikkevannsystemet.

Smitte offshore

Når vi jobber med drikkevann offshore er det nok av virus å slåss mot. Foreløpig ser ikke SARS-CoV-2-viruset ut til å kunne smitte via mat eller drikkevann. Men det betyr likevel ikke at vi kan utelukke muligheten.

 

De enorme innvirkningene koronapandemien har på hele verdenssamfunnet i disse dager er en sterk påminnelse om hvor store konsekvenser utbrudd av sykdommer som følge av bakterier eller virus kan få. 11 mars kom de første varslene om smitte på offshoreinstallasjoner. Det var egentlig bare et tidsspørsmål.

SARS-CoV-2

Koronavirus er en fellesbetegnelse på en gruppe luftveisvirus som normalt smitter gjennom dråpesmitte, fra person til person.

 

Koronavirus er såkalte kappevirus. Det betyr at de generelt sett er mer smittsomme, men også mer sårbare for tradisjonelle desinfeksjonsmidler, som klor eller hydrogenperoksid.

Ifølge Mattilsynet er det viruset SARS-CoV-2, som oppstod i Kina i desember 2019, som forårsaker utbruddet av covid-19-sykdommen. I begynnelsen av mars 2020 melder Mattilsynet på sine hjemmesider at:

– Bjørn Tore fra Ambio Drikkevann forklarer hvordan ulike typer mikrobiologisk forurensing kan forringe drikkevannskvalitet offshore og viktigheten av god hygiene når en gjør vedlikehold på drikkevannsystemet.

 

 

Virus i vann

Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Koronaviruset SARS-CoV, som hadde et stort utbrudd i 2003, er et eksempel på et luftveisvirus som kan smitte fra avføring via vann. At SARS-CoV-2 foreløpig ikke ser ut til å ha den samme egenskapen er bra, men dette er det ingen som vet sikkert ennå.

 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention, underlagt U.S. Department of Health & Human Services) sier at SARS-CoV-2 så langt ikke er påvist i drikkevann eller avløpsvann. Det påvises imidlertid sporadisk i avføring fra smittede. Indikatorer for fekal forurensing (E. coli, koliforme bakterier, C. perfringens og intestinale enterokokker) må derfor tas alvorlig!

Lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, Péter A. Csángó, sier til Dagbladet at det er viktig å ikke utelukke farene for at det nye coronaviruset, SARS-CoV-2, kan smitte via avføring.

Her kreves det en god vitenskapelig tilnærming. Dersom virus smitter via avføring, må man se på i hvilken grad det smitter via vann, sier Csángó.

Og smitter det via vann, kan vi bare ane konsekvensene, legger han til.

Det er også mange andre virus som trives helt utmerket i vann, og som vannverksansvarlig må man ha kunnskap om for å kunne levere godt og trygt drikkevann. Eksempler på det er: Adonevirus, enterovirus, hantavirus, hepatitt A virus, norovirus og rotavirus.

 

Virus i vann som stammer fra forurensing av avløpssystem er et stort problem, spesielt nå om vinteren. Enkelte virus (inkludert varianter av koronavirus) overlever over ti ganger så lenge i kaldt vann som i varmt vann. Norovirus i østers er et eksempel på dette. Dette er norovirus som stammer fra menneskers avløpssystem (avføring og oppkast) som overlever rensing og havner i sjøen hvor de tas opp av diverse bløtdyr.

 

Smitte fra mennesker

Det er et mål å forhindre alle typer forurensing til drikkevannssystemet under vedlikeholdsarbeid. Forurensing fra mennesker til drikkevannet innebærer generelt stor risiko for mikrobiologisk forurensing. En bør alltid bruke engangshansker – og bytte dem ofte. Det er også viktig å desinfisere verktøy før bruk.

 

Et ekstra råd i forhold til dagens situasjon er at personer med milde symptomer ikke bør jobbe med anlegget. Om en har planlagt arbeid i drikkevannstanker bør det vurderes utsatt til pandemien er under kontroll.

 

Til slutt: Vask hendene ofte med såpe og vann og bruk hånddesinfeksjon.