Logo

Analyseresultater fra laboratoriet

Hva betyr resultatene vi får fra laboratoriet? Hva betyr funn av indikatorbakterier? Hva gjør vi for å rette avviket?

 

I et drikkevannsystem offshore utgjør bakterier en stor del av utfordringene. Bakterier kan gjøre oss syke og vi ønsker derfor ikke at de skal være til stede i systemet vårt. Det er ikke gjennomførbart å teste for alle bakterier som finnes. Derfor er noen bakterier plukket ut som indikatorer. Disse bakteriene indikerer en form for forurensning. En gang i måneden skal dere sende inn vannprøver til et godkjent laboratoriet som tester vannet for disse ulike indikatorbakteriene:

  • Kimtall – totale antalle dyrkbare mikroorganismer. Det forteller oss hvor gode vekstvilkår det er drikkevannssystemet, om det er mye næring, god temperatur (over 20 grader), stillestående vann og overflater bakterier kan feste seg til. Et høyt resultat av kimtall forteller oss at det er mye biofilm i systemet. Det er vanskelig å si om disse bakteriene er farlige eller ei, men tiltak må gjennomføres for å rette opp avvik. Grenseverdien for kimtall er 100 cfu/ml. Etter en desinfeksjonsenhet er grenseverdien 10 cfu/ml.

 

Merk: Biofilm er et samfunn av bakterier som danner et slimlag for å beskytte seg mot ytre faktorer. Kjemikalier som klor og hydrogenperoksid fjerner effektivt biofilm.

 

Indikatorbakterier som indikerer forurensning fra tarm:

Må tas alvorlig!

  • E. coli – tarmbakterie som forekommer i størst grad i menneskelig avføring. Overlever relativt dårlig i drikkevann, så et utslag indikerer fersk avføring i vannet. E. coli kan være sykdomsfremkallende.
  • Koliforme bakterier – er en gruppe tarmbakterier hvor blant annet E. coli inngår.
  • Intestinale enterokokker – en tarmbakterie som overlever noe lenger i fersk- og sjøvann enn E. coli. Samme overlevelsesevne i vann som en del virus.
  • Clostridium perfringens – er valgt ut som indikatorbakterie fordi den er litt mer hardfør, på lik linje som virus og parasitter, og kan derfor indikere eldre forurensning i systemet. Bakterien kan danne sporer når den blir stresset. Sporene kan også overleve ulike desinfeksjonsmidler. Når vekstbetingelsene blir bedre, vil sporene kunne omdannes til aktive bakterieceller som formerer seg og produserer giftstoffer. Det er viktig å håndtere funn av denne bakterien alvorlig, da der er flere smittestoff i avføring som kan gjøre oss mer syke enn tarmbakterier.

For E. coli, koliforme bakterier, intestinale enterokokker og C. perfringens er grenseverdien 0. En skal ikke finne disse tarmbakteriene i et drikkevannsystem. Ved avvik skal en så raskt som mulig iverksette tiltak for å rette avviket. Her kan du lese mer om hvorfor vi tar vannprøver for mikrobiologisk analyse.

Merk: Funn av tarmbakterier MÅ tas alvorlig. Det skal ikke påvises tarmbakterier i drikkevann.

 

Forurensing av avføring i drikkevannet er noe av det desidert mest alvorlige man kan få. I tillegg til bakterier som E. coli, Salmonella, Camphylobacter, Klebsiella, Shigella og Kolera finnes det både parasitter som Cryptosporidium og Giardia, og virus som Norovirus, Rotavirus og SARS i avføring. Lurer du på om koronaviruset (SARS-COV2) trives i drikkevann kan du lese mer om dette her. Husk også at rett tilbakeslagsvern reduserer risikoen for å få bakterier inn i drikkevannssystemet.

 

Det er derfor kritisk at drikkevannssystemet ikke er tilkoblet andre system, f. eks. avløpssystemet, uten at det er brutt forbindelse mellom. Vi har sett flere eksempler på forekomst av bakterier i drikkevannsystemet pga. tilbakeslag fra vakumtoalettanker, matkvern og andre system tilkoblet drikkevannssystemet.

 

Vi bistår med rådgivning i forhold til analyse av vannprøver og hjelper båter og installasjoner med å tolke resultatene. Årlig skal resultatene innrapporteres til Mattilsynet, noe som oppleves vanskelig for mange. Dette er noe vi i Ambio kan hjelpe med og en tjeneste vi tilbyr.

 

Dersom dere får avvik på vannprøveresultatene, kan vi bistå med gode råd og veiledning. Ta kontakt dersom du lurer på noe!

 

PS: Sjekk våre helt ferske ressurssider. Her finner du guider og prosedyrer som kan være nyttige for din innretning.

AMBIO Drikkevann

 

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.

lang: en_US