Logo

Drikkevannskurs og virus

Vi i Ambio Drikkevann følger Helsedirektoratets anbefalinger om å begrense smitte.

 

Les mer om anbefalingene her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

 

I den nåværende situasjonen med Corona-virus er det uforsvarlig for oss å avholde ordinært klasseromskurs i en periode fremover. Neste klasseromskurs 24.-25. mars er avlyst. Informasjon sendes ut til alle påmeldte.

 

Vi har kontaktet Fylkesmannen i Rogaland for å få en uttalelse om hvordan det stiller seg at vi nå prøver å tilrettelegge for web-kurs istedenfor klasseromskurs. Tilbakemeldingen var positiv, Erik Bruland på vegne av Fylkesmannen i Rogaland applauderer dette initiativet.

 

Vi håper vil gi de som skulle vært på kurs et tilsvarende læringsutbytte ved å ta webkurs istedenfor klasseromskurs. Det bør selvsagt være opp til hver enkelt om de vil avvente situasjonen og booke seg på klasseromskurs når vi gjenopptar dette, eller om de vil ta webkurset.

 

Ambio lanserte i februar et helt nytt web-kurs. Dette kurset er noe vi har holdt på å utvikle i et års tid, innholdet i webkurset er tilsvarende det vi foreleser om på klasseroms kurset, med noen få unntak. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra studentene om at læringsutbyttet fra dette webkurset har vært stort. Tidsmessig bruker studentene fra fire til fem timer på å gjennomføre kurset. Kurset har quiz og kontrolloppgaver etter hver modul som sikrer refleksjon og forståelse av innholdet. Se her for info: https://www.ambio.no/nytt-e-laeringskurs/

 

Dersom dette er noe dere beslutter å tilby studentene, vil vi sende ut lisenser til webkurset samt tilrettelegge for et webinar samme dag som klasseromskurset skulle vært avholdt der vi vil gå gjennom de viktigste elementene, samt mer dagsaktuelle problemstillinger som dette med hygieniske tiltak og virus-i-vann problematikk. Se vår nyhetsartikkel om drikkevann og koronavirus her: https://www.ambio.no/trives-koronavirus-i-drikkevann/

 

Mer detaljert informasjon omkring webinaret vil komme senere. For øvrig er vi i Ambio tilgjengelig for spørsmål og assistanse fortløpende. Vi er bare glade for å bli kontaktet.

 

Generelt tips.

Bruk engangshansker, desinfiser verktøy, personer med symptomer bør ikke jobbe med anlegget og planlagt arbeid i tankene bør vurderes utsatt til pandemien er under kontroll

 

Med hilsen fra alle oss i Ambio Drikkevann