Logo

Rent drikkevann, ingen selvfølge

Rent drikkevann – ingen selvfølge

Bare det siste året har rent drikkevann blitt et langt viktigere tema for folk flest – og et samtaleemne rundt mangt et lunsjbord her til lands. Plutselig viste det seg at rent drikkevann ikke var en selvfølge. Det er det heller ikke offshore, en sektor vi i AMBIO har jobbet tett på gjennom de to siste tiårene.

 

Selv om det er færre mennesker som rammes, spiller et vannverk på en oljeplattform i prinsippet en akkurat like viktig rolle som et vannverk på land.

 

Målet er enkelt: Vannverket skal levere nok vann, og det skal være trygt å forbruke.

Denne rapporten https://www.vvsaktuelt.no/innbyggerne-er-fornoyde-med-vann-og-avlopstjenestene-164383/nyhet.html viser at tilliten til at norske vannverk leverer trygt drikkevann er fallende. Det er bekymringsfullt, og norske vannverk må jobbe for å opprettholde, og helst øke, tilliten igjen. Norsk vann er allerede i verdensklasse, men alle som leverer drikkevann vet at det å beholde høyeste kvalitet på drikkevannet er et resultat av en kontinuerlig prosess.

Kontinuerlig oppfølging

Drikkevannssystemet må systematisk monitoreres, nødvendig vedlikehold må gjennomføres og operatører og servicepersonell må kurses. En gang i blant må det også gjøres større investeringer i reparasjoner eller oppgraderinger av infrastrukturen.

 

I en landsomfattende undersøkelse utført av Sentio kan man se en nedgang på sju prosentpoeng i antallet respondenter som har tillit til at kommunen deres kan levere trygt drikkevann. Men tallene er ikke avskrekkende, for 84 prosent har fortsatt tillit og 91 prosent sier at de er fornøyde med sine vann- og avløpstjenester.

 

Dette er tall man kan leve med, og de kommer ikke tilfeldig. Norske vannverk arbeider under et strengt regelverk, og tilsyn gjennomføres av Mattilsynet på forskjellige nivå, for å sikre optimal kvalitet på vannforsyningen. At det likevel skjer hendelser som den på Askøy i 2019, viser at vi aldri kan ta lett på arbeidet med rent drikkevann.

 

Når vi reiser offshore eller holder drikkevannskurs, og møter de som har ansvaret for drikkevannet på norske og internasjonale innretninger, er problemstillingene de samme som på land, men håndteringen av dem ofte langt mer komplisert.

 

Drikkevann offshore- en liten, men viktig brikke

På en installasjon ute i havet må drikkevannssystemet eksistere i et samspill med flere andre prosessanlegg, hvor drikkevann fort kan bli sett på som det minst kritiske. Men om drikkevannet blir forurenset kan man i ytterste konsekvens oppleve at mange blir alvorlig syke og at man blir nødt til å stanse produksjonen. Ved en slik hendelse kan det være tidkrevende å få om bord erstatningsvann, servicepersonell, reservedeler eller riktige kjemikalier for å fikse problemet.

Det norske ledningsnettet har en samlet lengde på mer enn 2 ganger rundt jorda (ca. 46.000 km for vann og ca. 40.000 km for avløp). Mer enn 1/3 av dette er lagt før 1970 og har til dels usikker eller dårlig kvalitet. I tillegg til lengden på de offentlige vann- og avløpsledningene, kommer alle de private ledningene fra vegen og inn i det enkelte hus.

Mer fra Norsk Vann

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.