Logo

Ambio inngår rammeavtale med RelyOn Nutec

Ambio har inngått rammeavtale med RelyOn Nutec om offshore drikkevannskurs, både i klasserom og på nett. Avtalen har varighet på tre år pluss to ettårsopsjoner.

Ambio vil gjennom avtalen være foretrukken kursleverandør og kompetansepartner innenfor feltet drikkevann offshore for RelyOn Nutec. Avtalen innebærer at Ambio sine e-læringskurs og klasseromskurs vil bli tilgjengelig gjennom deres kursadministrasjonssystem.

– Vi er veldig glade for å ha formalisert samarbeidet med RelyOn Nutec slik at vi sammen kan bidra til å styrke kompetansen på drikkevann og bidra positivt velferd og drift på norske offshoreinstallasjoner, sier Bjørn Tore Sundvor-Halleland, som leder Ambios avdeling for drikkevann.

Både Petroleumstilsynets HMS-forskrifter og drikkevannsforskriften krever at alle med ansvar for drikkevann skal ha dokumenterbar kompetanse. De fleste norske aktører på norsk sektor har brukt Ambio sine kurs for opplæring av sitt personell. Det har aldri vært mer fokus på drikkevann offshore enn nå.

– For oss som jobber med drikkevann offshore er det gledelig å se at det får stadig mer oppmerksomhet. Rent vann er en kritisk innsatsfaktor både til sjøs og på land og naturligvis helt avgjørende for operasjonene på norsk sokkel. Vi møter utrolig mange engasjerte og flinke folk som jobber med vann, sier Sundvor-Halleland.

Etter mer enn 20 år med kursing og feltarbeid har Ambio opparbeidet seg en helt unik kompetanse om drikkevannssystemer på flytende og faste norske offshoreinstallasjoner.

– Det er like stor sjanse for å bli syk av vannbåren smitte offshore som på land. Hvis vannet blir forurenset eller forsvinner over lengre tid er det ikke utelukket at installasjonen må demobiliseres og at produksjon må stenges ned, konstaterer Sundvor-Helleland.

RelyOn Nutec jobber med sikkerhetskurs og kompetansebygging innen drilling, beredskap og kriseledelse for offshore, maritime og fornybar industri. De forvalter kursadministrasjon for flere av de største selskapene på norsk sektor. (Flere av dem er allerede kunder av Ambio. )

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.