Logo

Nytt E-læringskurs!

Vi har lansert nytt webkurs!

Nå er vi kjempespente på å endelig lansere vårt oppgraderte drikkevannskurs.

 

Økt fokus på rent drikkevann i samfunnet og i offshoreindustrien er viktig slik at vi unngår sykdom. Derfor har vi utviklet et nytt kurs som vi håper kan øke fokuset på det med god og sikker vannbehandling. Vann er et næringsmiddel og en skal behandle det på samme måte som mat. Kompetanse for det en jobber med er høyst viktig for å kunne ha en god vannkvalitet og forhindre at folk blir syke.

 

Kurset starter med regelverk og styringssystem som er en veldig viktig del. Deretter går det innom vannkvalitet og teori om hva som kan forringe vannkvaliteten. Deretter følger vi vannet – fra produksjon, via forskjellige behandlingstrinn, til lagertanker og drift av disse og gjennom distribusjonsnettet frem til forbruker.

 

Vi har utviklet et digitalt e-læringskurs som består av ulike moduler og animasjoner. Pedagoger fra Blå har hjulpet med det pedagogiske og det visuelle. De har hjulpet med å formidle et teknisk vanskelig stoff på en god og pedagogisk måte.

Kurset er rettet inn mot alle med ansvarsområder innen drikkevann offshore. Det er et krav om at de som jobber med vann skal ha dokumenterbar kompetanse, noe som tolkes i form av kurs med kursbevis.

Målet med kurset er å øke læringsutbyttet til de som skal ta det. Vi i Ambio har jobbet med drikkevann offshore i over 20 år, og det er dette vi brenner for!

Med dette kurset vil du få se helheten med et drikkevannssystem, men du vil også få anledning til å se nærmere på detaljer – Arne Morten Rosnes, Blå

Dette var det beste e-læringskurset jeg har tatt noen gang. Kurset var lettfattelig og godt laget til! – Gunnar Kolstad, Prosess Tekniker Equinor