Ambio Helse og Helsekursportalen

Vårt tidligere sørsterselskap, Ambio Helse, tilbyr i disse dager kurs i smittevern og hygiene for kun 1 krone. Kurset er beregnet for folk innenfor helsesektoren, men flere tema og leksjoner er relevant for alle. Vi velger derfor å spre budskapet  slik at flest mulig folk kan dra nytte av tilbudet.

Kurs i smittevern og hygiene

Kurset hjelper deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i de forskjellige helserelaterte aktiviteter, for derved å trygge pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for de ansatte. Kurset er åpent i 1 år etter aktivering og kan brukes som et oppslagsverk for kandidaten etter endt kurs.
 
Forsvarlig smittevern og god hygiene blir stadig mer aktuelt i helsevesenet. I forbindelse med den nye Samhandlingsreformen vil økt fokus på smittevern i primærhelsetjenesten bli avgjørende for pasientsikkerheten og for et trygt arbeidsmiljø.
 
Disse leksjonene gjennomgås:
 
  1. Lover og regelverk samt infeksjonsprogram
  2. Smitte og overføring av smitte
  3. Personlig hygiene og håndhygiene
  4. Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
  5. Smitteuhell – blod – vev – sekret; biologisk materiale
 
Begrensning: Kurset går ikke inn i dybden med hensyn til årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henvises til: Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.
 
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 2 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Trykk her for direkte link til kurset.

Ta vare på deg selv og dine 🙂 
Hilsen oss i Ambio AS