Alle våre vannbehandlingskjemikalier er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann.

AMBIO DES – 5 %

Klor til desinfeksjon av drikkevannsystemer, godkjent for bruk i drikkevann.

 

Under finner du datablad til AMBIO DES 5%:

Datablad

 

 

AMBIO DES – 15 %

Høykonsentrert klor til desinfeksjon av drikkevannsystemer, godkjent for bruk i drikkevann.

 

Under finner du datablad til AMBIO DES 15%:

Datablad

 

Oxyl-Pro

Oxyl-Pro Clean kan brukes til alle typer desinfisering i bygg, på skip, gårdsbruk, foredlingsprosesser for mat, og mange andre bruksområder. Det som skiller Oxyl-Pro Clean fra andre desinfeksjonsmidler er miljøvennligheten i produktet grunnet den unike Oxyl-Pro formuleringen. Denne formuleringen bruker hydrogenperoksid som aktivt desinfeksjonsmiddel, men det pakkes inn i en gel som kun aktiveres og åpnes ved kontakt med spesifikke biologiske markører. Noe som fører til at hydrogenperoksiden kun slippes ut når og hvor det er nødvendig. Oxyl-Pro Clean er et desinfeksjonsprodukt som kan brukes i store nok mengder til å fjerne 100% av biofilmen i systemet. Ved å fjerne hele biofilmen vil Oxyl-Pro Clean gi en ekte trygghet i at systemet er fritt for bakterier, virus, og andre patogener.

 

Under finner du datablad for Oxyl-Pro:

Datablad