Alle våre vannbehandlingskjemikalier er godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevann.

AMBIO pH Control

  • Natriumsilikat, også kalt vannglass

 

Natriumsilikat virker korrosjonshemmende ved at det danner silikationer i vann. Silikationene kan binde seg til metallioner slik at oksidasjon av disse unngås. Silikationene reagerer også med korrosjonsprodukter (metalloksider) og/eller kalsium og danner løselige forbindelser slik at f.eks gammel rust fjernes.  Dette kan også danne en korrosjonsbeskyttende film av metall-silikat.

 

Vannglass inneholder også cirka 8 vektprosent lut, som hever pH og på den måten beskytter rør mot korrosjon.

 

NB! Løsningen er sterkt basisk. Unngå øye- og hudkontakt og innånding av damp.

 

Under finner du datablad for AMBIO pH Control:

Datablad