En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.
Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og opprettholde vårt gode arbeidsmiljø.
Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no #miljøfyrtårn