Sunniva jobber som ingeniør i drikkevannsavdeling til AMBIO. Hun jobber med risiko- og sårbarhetsanalyser, kursvirksomhet, bistår med rådgivning og drikkevannsprøver.

Sunniva er aktiv med trening og turer i naturen. Hun har en mastergrad i biologisk kjemi fra UiS, hvor hun har jobbet mye med bakterier som kan finnes i vann.