Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider, Google Cloud løsninger og G Suite. Vi har programmert web applikasjoner for Google Cloud Platform siden 2010. Vi har levert enkle og avanserte software-system for ulike bedrifter/bransjer basert på denne teknologien. EL-PROFFEN kjede-portal for ca 175 medlemsbedrifter med egne nettsted for medlemmene. Flere konserthus i Norge benytter vår teknologi for enkel integrasjon mot billettsystem. Se også regions-portalen bryne.no, der alle lag og organisasjoner er innholdsleverandører.

Se vår presentasjonsfilm