Vi leverer enkle, robuste og brukervennlige analyseinstrumenter som brukes til analyser av drikkevann. Det er utarbeidet forenklede brukerveiledninger for alle instrumenter.

FARGETALL

NOVA 60 Fargetallsmåler

NOVA 60 spektrofotometer kan måle en rekke parametere. Den kan måle fargetall fra 0-100 med 50 mm målekyvette. Fritt og totalt klor kan måles i området 0,05-6,00 mg/l Cl2 i en 10 mm målekyvette, og i området 0,010-1,000 mg/l Cl2 i en 50 mm målekyvette.

 

Tilleggsutstyr

 • 10 mm målekyvette (2 pk.)
 • 50 mm målekyvette (2 pk.)
 • Sprøyter (120 ml) og sprøytefilter (0,45 um) for fargetallsmåling
 • Reagens for måling av fritt og totalt klor

FRITT OG TOTALT KLOR

AQ3170 Klormåler

Instrumentet kan benyttes til å måle fritt og totalt klor i drikkevann i måleområdet 0,02-8,0 mg/l. Instrumentet leveres i en praktisk koffert som inneholder målekyvetter og reagens for fritt og totalt klor.

 

Tilleggsutstyr

 • Ekstra målekyvetter (3 stk/pk)
 • Fritt klor reagens AC4P71 (100 tester/pk)
 • Total klor reagens AC4P72 (100 tester/pk)

KONDUKTIVITET

EUTECH COND 6+ Konduktivitetsmåler

Dette instrumentet kan måle konduktivitet i vann fra 0-1999 µS/cm, som tilsvarer 0-199,9 mS/m. Det kan også benyttes til å måle temperatur fra 0-100 °C.

 

Tilleggsutstyr

 • Konduktivitetselektrode
 • Kalibreringsstandard 1413 µS/cm

pH

EUTECH 5+ pH-måler

Dette instrumentet kan måle pH i vann fra pH-verdi 0,00-14,00. Kan også benyttes for å måle temperatur fra 0 til 100 °C. Instrumentet leveres i en praktisk koffert som inneholder pH buffer for kalibrering, samt oppbevaringsløsning for pH-elektroden.

 

Tilleggsutstyr

 • pH-elektrode
 • pH 7 buffer for kalibrering
 • pH 10 buffer for kalibrering
 • Elektrode oppbevaringsløsning