Utarbeiding og revidering av dokumentasjon

Vi har lang erfaring innen utarbeiding og revidering av dokumenter tilknyttet drikkevannsystem.

Vi kan tilby:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplaner
  • Drikkevannsmanualer
  • Drift- og operasjonsprosedyrer

 

Ifølge drikkevannforskriften skal alle vannverk, inkludert installasjoner som produserer drikkevann fra sjøvann, skal gjennomføre en risikovurdering i samsvar med NS-EN 15975-2. Styringsforskriften og rammeforskriften stiller også krav til risikostyring og beredskap.

 

Ta kontakt dersom du lurer på noe.