Info om årlige vannanalyser.

 

Årlig tester man for en utvidet antall fysiske og kjemiske drikkevannsparametere og får disse analysert ved et akkreditert laboratorium. Drikkevannsforskriften §5 sier følgende:

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet skal:

a) ikke inneholde virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare og

b) overholde grenseverdiene i vedlegg 1.

Dersom det er fare for enkelte typer forurensning skal det testes for disse også. Se tilleggsanalyser.

 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har plukket ut de analyseparameterne som er relevant for offshoreindustrien.

 

Vi har derfor laget en pakke over de analysene som anbefales av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Vi kan også hjelpe å tolke resultatene og bistå i eventuell feilsøking ved avvikende vannkvalitet.

Hvilke analyseparametere inngår:

 • Benzen
 • Benzo(a)pyren
 • Bly
 • Bromat
 • Hydrokarboner, mineralolje
 • Kadmium
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Trihalometaner (THM)

Tilleggsanalyser:

 • Bor
 • Glykoler
 • Krom
 • Nikkel