Om pH

Definisjonen på pH er den negative logaritmen av H+-ioner i en løsning, matematisk beskrevet som pH = -log [H+]. Verdier mellom 0 og 7 regnes som sure og verdier mellom 7 og 14 regnes som basiske. Måling av pH er avhengig av temperatur, det er derfor temperatur-sensor bygget inn i instrumentene vi anbefaler slik at de målte verdiene korrigeres automatisk ved ulike temperaturer.

 

pH 7+ DHS bærbar pH-måler

Dette instrumentet kan måle pH i vann fra pH-verdi 0,00-14,00. Kan også benyttes for å måle temperatur fra 0 til 100 °C. Instrumentet leveres i en praktisk koffert som inneholder pH buffer for kalibrering, samt oppbevaringsløsning for pH-elektroden. Instrumentet kan i utgangspunktet kalibreres med opp mot 13 punkter. Som regel er det godt nok med en to-punkts kalibreringskurve. Vi anbefaler da å kalibrere med buffer pH 7 og pH 10.

Måleren er vann- og støvtett.

Instrumentet er lett anvendelig og praktisk å bruke i felt. Når verdiene en måler stabiliserer seg vil man få frem en smilefjes-indikator  på skjermen som forteller når en kan lese av resultatet. Det samme gjelder under kalibrering.
——————

Tilleggsutstyr:

  • Buffer pH 7
  • Buffer pH 10
  • Oppbevaringsløsning til pH elektrode
pH Buffer 7,00
Artikkelnummer100236
Volum 500 ml
Antall1
BeskrivelseKalibreringsbuffer for måling av pH
DokumentasjonDatablad
pH Buffer 10,01
Artikkelnummer100237
Volum500 ml
Antall1
BeskrivelseKalibreringsbuffer for måling av pH
DokumentasjonDatablad
pH elektrode oppbevaringsløsning
Artikkelnummer100238
Volum500 ml
Antall1
BeskrivelseOppbevaringsløsning for pH elektrode
DokumentasjonDatablad