Vi tilbyr tjenester til on- og offshore industri. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, tilbyr kurs i drikkevannsbehandling, samt laboratorietjenester gjennom vår samarbeidspartner. Gjennom de senere år har vi bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore. Vi bistår i planleggingsfasen av nye drikkevannsanlegg, ved feilsøking og som rådgivere i forhold til myndighetskrav.

Se vår presentasjonsfilm