Hensikten med denne Jobbsøkerguiden er å gi deg hjelp til hvordan du skal gå frem for å finne og få nettopp den jobben du ønsker; hvordan forberede en god CV og søknad, gjennomføre et vellykket intervju – og til slutt – lander jobben. Det handler om grundig arbeid på forhånd og underveis, bevissthet omkring hvem du er, hvilken jobb du ønsker og hvordan du presenterer det du har å tilby.

Send inn skjemaet og du vil straks motta vår guide på epost! Lykke til.Ønsker du hjelp til å skrive CV og søknad?

Hensikten med søknad og CV, er å få komme til intervju. Å skrive en god søknad og et godt CV er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre for å bli lagt merke til. Skriv slik at man ønsker å møte deg – det er jo det første skrittet på veien.

Her kan vi hjelpe deg, dersom du synes det er vanskelig å komme i gang på egenhånd.

Ønsker du Profilanalyse?

En profilanalyse er en analyse / kartlegging av enkeltpersoner, som gjøres ved å svare på en del spørsmål. Spørsmålene er nøye uttenkt og gjenstand for solid bearbeiding, og det er mye forskning som ligger bak slik at de skal gi den beste analysen av kandidaten som mulig.

Vi tilbyr Profilanalyse https://www.thomas.co/, samt en grundig personlig gjennomgang av resultatet for å kartlegge din adferd i jobbsammenheng.

Kontakt oss på bemanning@ambio.no for nærmere anbefaling, avtale og priser.